La 5 martie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe anul 2018 privind activitatea polițienească comunitară;
  2. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2018, Strategia de dezvoltare socio – economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012 – 2020;
  3. Cu privire la bilanțul cadastrului funciar pe raion la situația din 01.01.2019.