Astăzi, 02 aprilie 2019, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la rezultatele obținute în cadrul activității Direcției deservire fiscală Ungheni pentru anul 2018.
  2. Cu privire la rezultatele misiunii de audit public intern efectuat în anul 2018.