Astăzi, 03 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi au fost abordate următoarele chestiuni:

1.Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social-economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018;

2.Cu privire la activitatea Serviciului relaţii funciare şi cadastru pentru 9 luni ale a.2017 – dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare, folosirea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor noi.

Pe lânga subiectele din agendă, s-a pus accent pe pregătirea instituțiilor din raion pentru sezonul rece, s-au discutat problemele cu care se confruntă managerii instituțiilor la acest aspect.

Totodată, în cadrul ședinței a fost prezentat noul șef al Întreprinderii de Stat ”Silva Centru”, Tighineanu Vasile.

La final de ședință Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, a invitat pe cei prezenți la Festivalul recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale, care se va desfășura pe data de 14 octombrie, în Piața Independenței din mun. Ungheni. Devenit deja o frumoasă tradiţie şi organizat an de an de Consiliul raional Ungheni, Festivalul va culmina cu un program artistic de excepție. Primarii au fost îndemnați să se implice și să participe activ la buna desfășurare a evenimentului.