În sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat azi, 07 noiembrie, şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Responsabilii au prezentat rapoarte pe următoarele chestiuni de pe ordinea de zi:

1.Cu privire la mersul lucrărilor de reparaţie, construcţie şi întreţinere a drumurilor publice locale finanţate din Fondul rutier;

2.Cu privire la rezultatele monitorizării procesului de achiziţii publice a produselor alimentare în instituţiile de învăţământ

În cadrul întrunirii s-au mai discutat subiecte ce țin de pregătirea instituțiilor pentru sezonul rece, întreținerea drumurilor și pregătirea acestora pentru perioada de iarnă, vaccinarea grupurilor de risc din raion cu vaccin antigripal, lipsa acută a sângelui pentru transfuzii în spitalul din Ungheni, mobilizarea donatorilor, valorificarea banilor din bugetul APL-urilor pentru anul 2017 ș.a.

Rapoartele prezentate le puteți accesa aici:

Întretinerea drumurilor publice

Achizitia produselor alimentare