Astăzi, 05 decembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport; Informează: Andrei Slivinschi, șef Direcţia regională „VEST”, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
  2. Cu privire la rezultatele anului agricol 2017; Informează: Viorel Scutaru, șef Direcție agricultură și alimentație
  3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017; Informează: Gheorghe Cimbriciuc, Comandant Centrul militar teritorial Ungheni
  4. Cu privire la dosarele de solicitare a subvențiilor pentru anul 2017; Informează: Valeriu Botnari, Șef Oficiul teritorial Ungheni al Agenției de Plăți și Subvenții pentru Agricultură
  5. Cu privire la rezultatele activității echipelor multidisciplinare; Informează: Tudor Rădeanu, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Rapoartele prezentate le puteți accesa mai jos:

Migratia ilegala si infractiuni transfrontaliere

Rezultatele anului agricol 2017

Încorporarea cetatenilor

NOTA INFORMATIVA SUBVENTII 2017

Activitatea echipelor multidisciplinare