Astăzi, 3 aprilie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

1.Cu privire la sinteza veniturilor și cheltuielilor din Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM) a instituțiilor medico-sanitare publice arondate Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;

2.Cu privire la măsurile întreprinse de Direcția raională pentru siguranța alimentelor privind asigurarea producătorilor agricoli cu semințe și material săditor calitativ, protecția și sănătatea plantelor la începutul renovării vegetației.