Astăzi, 08 mai, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

1.Cu privire la măsurile întreprinse pentru realizarea Programului raional de ocupare a forței de muncă pentru anul 2017 și perspectivele pentru a. 2018;

2.Cu privire la respectarea regimului sanitaro-igienic și antiepidemic în instituțiile medico-sanitare publice și private, conform prevederilor actelor legislative și normative în vigoare și conlucrarea externă a instituțiilor medicale cu autoritățile administrației publice locale;

3.Cu privire la realizarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

Rapoartele prezentate le puteți accesa mai jos:

Raport cu privire la măsurile întreprinse pentru realizarea Programului raional de ocupare a forței de muncă a AOFM Ungheni in anul 2017 și perspectivele pentru anul. 2018

Respectarea regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic