Azi, 5 iunie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost discutate următoarele chestiuni:

1.Cu privire la activitatea Biroului de probațiune Ungheni pe parcursul anului 2017: rezultatele obținute, dificultățile și impedimentele identificate, prioritățile anului 2018. Raportor: Irina Șișcanu, șef al Biroului de probațiune Ungheni.

2.Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018. Raportor: Iulia Pancu, șef al Direcției educație. 

Rapoartele le puteți accesa mai jos:

BILANTUL ACTIVITATII BIROULUI DE PROBATIUNE UNGHENI PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

Notă informativă “Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018”