Astăzi, 3 iulie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la situația ecologică în raion: realizări și perspective;

 2. Cu privire la respectarea regulilor de exploatare a maşinilor şi utilajelor agricole, a standardelor în vigoare de către persoanele fizice şi agenţii economici din raion;

 3. Cu privire la realizarea măsurilor de pregătire antiinfracţională a populaţiei în semestrul I, anul 2018

Pentru informații suplimentare cu referire la chestiunile discutate accesați:

Notă informativă cu privire la situația ecologică în raionul Ungheni 

Nota informativa pregatirea antiinfractionala simestrul 1 anul 2018