Astăzi, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, consilierii raionali  şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Înainte de a începe ședința, invitații au participat la  seminarul de instruire privind completarea declaraţiei de avere şi interese personale, organizat de Autoritatea Naţională de Integritate a Republicii Moldova. Celor prezenți li s-a vorbit despre noul pachet de legi privind integritatea și declararea averii și a intereselor personale, intrat în vigoare pe 1 august 2016. Potrivit acestuia, cele două declarații privind declararea averii și a intereselor personale au fuzionat în una singură. S-a explicat, în detaliu, fiecare paragraf din declarație și particularitățile de completare.

De notat, că în Monitorul oficial din 17 februarie 2017 a fost publicată instrucțiunea privind modul de completare a declarațiilor.

Conform ordinii de zi a ședinței comune de lucru, Ludmila Ursatiev, şef Secţie economie şi reforme, a prezentat informația despre realizarea Planului de acţiuni pentru a. 2016, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020. S-a făcut o retrospectivă a proiectelor de infrastructură, s-a vorbit despre fondurile accesate, investițiile, activitățile de instruire, târgurile, expozițiile, concursurile ș.a.

Varianta completă a raportului și planul de realizare îl puteți accesa pe site-ul Consiliului raional, la rubrica Planificarea strategică și situația socio-economică.

În cadrul ședinței s-au mai prezentat rapoartele privind execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 și  rolul statisticii în guvernarea locală şi centrală.

Sumarul rapoartelor vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.