Astăzi, 14 ianuarie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei  de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului.

În ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea Planului pregătirii la protecția civilă a raionului pentru anul 2019 și sarcinile pentru anul 2020;
  2. Cu privire la activitatea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru anul 2019.