Astăzi, 27 decembrie, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat  ședința Consiliului consultativ al Direcției Educație cu privire la implementarea evaluării criteriale prin descriptori și note la nivelul clasei a V-a, implementarea Planului local de acțiuni pentru anul  de studii 2019-2020 a Platformei raionale  de dezvoltare a sectorului de tineret,  utilizarea instrumentelor digitale în cadrul  orelor de curs la disciplinele școlare și la dezvoltarea competențelor de rezolvare a problemelor în cadrul demersurilor didactice la matematică.

Vicepreședintele raionului Ungheni doamna Tatiana Lazar a salutat noua componență a Consiliului consultativ și a subliniat necesitatea colaborării pentru o muncă eficientă în procesul decizional.