Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

 

          

 

Marți, 21 ianuarie, Președintele raionului Ungheni Iurie TOMA a participat la şedinţa Consiliului Coordonator al Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), care a avut loc în clădirea Guvernului Republicii Moldova, fiind totodată și membrul acestui Consiliu. La şedinţă au participat Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova, Victor BODIU care și a prezidat această ședință, reprezentanţi ai PNUD Moldova, UN Women, Ambasadei Suediei la Chişinău, ai Congresului Autorităţilor Publice Locale din Moldova, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, precum şi responsabili din cadrul ministerelor: Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Educaţiei, Finanţelor, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

 

 

Şedinţa de totalizare a avut drept obiectiv principal evaluarea rezultatelor obţinute în perioada 2010-2012 în cadrul implementării PCDLI şi trasarea planurilor pe viitor.

Victor BODIU a menţionat importanţa Programului în contextul reformelor promovate de Guvernul R.Moldova, în special în domeniul descentralizării şi asigurării autonomiei locale în ţara noastră, exprimînd gratitudine partenerilor ţării noastre pentru deschiderea şi sprijinul acordat.

„Prin ceea ce s-a realizat pînă acum, s-a reuşit constituirea unui fundament solid pentru implementarea reformei de descentralizare, eforturile Guvernului fiind susţinute de Program, cu suportul Guvernului Suediei, UNDP şi UN Women”, a specificat Secretarul General al Guvernului.

În cadrul şedinţei, a fost audiat Raportul final al PCDLI pentru perioada 2010-2012, printre realizările principale fiind menţionate: elaborarea politicilor de descentralizare, inclusiv în domeniul administrării fiscale, a Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a strategiilor sectoriale de descentralizare în educaţie, servicii sociale, proprietate etc. De asemenea, în cadrul implementării Programului a fost lansat un număr mare de proiecte locale pentru perfecţionarea serviciilor prestate la nivel local, avînd au o abordare specială bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen.

 

 

Prezent la şedinţă, Iurie ŢAP, deputat în Parlamentul RM a menţionat că, în linii mari, scopul propus de Program pentru perioada 2010-2012, a fost realizat. „Actualmente, în R.Moldova este conştientizată importanţa descentralizării şi obiecivelor propuse în acest sens. De asemenea, a fost elaborată baza legislativ-normativă necesară şi promovat conceptul de reformare a administraţiei publice în contextul descentralizării”, a spus Iurie ŢAP.

Valeria IEŞEANU, manager PNUD Moldova, a exprimat disponibilitatea donatorilor de a susţine în continuare Guvernul R.Moldova în cadrul PCDLI, menţionînd că a fost elaborat o nouă agendă a Programului pentru o perioadă de 3 ani (2013-2015), cu un buget de 10 milioane dolari SUA, dintre care jumătate de sumă va fi oferită de Guvernul Danemarcei.

„Noul program va fi focusat pe continuarea acţiunilor demarate pe parcursul anilor 2010-2012, elaborarea politicilor de descentralizare, a strategiilor sectoriale, consolidarea capacităţilor instituţionale, precum şi pe promovarea acţiunilor de comunicare în cadrul implementării proiectelor vizate. De asemenea, vor avea loc intervenţii pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare regională”, a specificat Valeria IEŞEANU.

Președintele raionului Ungheni Iurie TOMA, este mulțumit de actvitatea desfășurată pînă acum în cadrul acestui Consiliu, menționînd că în luna martie a anului trecut au fost selectate trei localităţi din cadrul raionului Ungheni. Acestea sunt satele cu un număr mare de populaţie din raionul Ungheni: Sculeni, Măcăreşti şi Pârliţa. Menționăm că proiectele au menire socială, culturală, de dezvoltare a infrastructurii, etc.

Potrivit preşedintelui raionului, afară de localităţile din raionul Ungheni, au mai fost selectate alte sate, oraşe din ţară. În contextul şedinţei a fost specificat că donatorii sunt disponibili să susţină în continuare Guvernul R. Moldova în cadrul PCDLI. Cel puţin PNUD Moldova, pentru perioada 2013-2015 şi-a programat în acest sens un buget consistent. Iurie Toma se adresează primarilor să fie activi, să aplice proiecte destinate să schimbe realităţile din satele raionului, doar astfel vor obţine şi o contribuţie financiară din partea Consiliului Raional Ungheni

 

 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a fost lansat în anul 2010, avînd drept scop îmbunătăţirea cadrului politic, precum şi sprijinirea sistemelor şi procedurilor administrative axate pe un transfer eficient al competenţelor către administraţiile publice locale (APL), descentralizarea şi promovarea rolului APL în procesul de luare a deciziilor.