Astăzi, 26 ianuarie curent, în sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni a avut loc şedinţa Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a  raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020,

  2. Cu privire realizarea Planului de acţiune pentru anul 2014 şi înaintarea propunerilor pentru Planul de acţiune  anul 2015.

       

 

       

 

      

La şedinţă au participat 18 membri.

Fiecare şef de subdiviziune sau instituţie responsabilă de realizarea măsurilor prevăzute în  Planul de Acţiune pentru anul 2014 a expus pe domeniu realizarea conform  măsurilor planificate.

La fel, au fost propuneri la completarea Planului de Acţiune pentru anul 2015 ce ţine de domeniul agriculturii si anume sectorul zootehnic, dezvoltarea turismului rural, construcţia unui spital regional. La capitolul învăţămînt a fost propusă valorificarea potenţialului taberei Codreanca din or. Corneşti.

     Nota informativă finală privind mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni va fi prezentată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului raional Ungheni din 19.02.20115