Astăzi, 18 ianuarie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința cu privire la protecția drepturilor copilului. La ședință au participat, D-nul Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului și reprezentanții Direcției asistență socială și protecție a familiei.

Ședința a avut la bază:

  1. Revizuirea și completarea Componenței Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului (cu includerea, excluderea membrilor);
  2. Rezultatele activității CRpPDC pentru perioada anului 2017;
  3. Examinarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018;
  4. Revizuirea și aprobarea Planului de activitate, semestrul-I anul-2018;
  5. Revizuirea și aprobarea planului pentru deplasări în teritoriu și a activităților organizaționale;
  6. Discuții și dezbateri asupra problemelor apărute pe parcursul anului 2017.