Joi, 23 mai, ora 10:00, a avut loc  Şedinţa ordinară a Consiliului raional.

 

La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, la fel şi primarii oraşelor, comunelor, satelor.

Preşedintele şedinţei a fost desemnat dl. Oleg Belbas, consilier raional.

Au fost discutate 27 de chestiuni: 26 de bază şi una în ordine de control. Printre chestiunile discutate se numărăr următoarele: a) cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival; b) cu privire la acordarea mijloacelor financiare; c) cu privire la acordarea compensaţiei unice pentru conectare la conducta de gaze naturale; d) cu privire la formarea bunului imobil proprietate publică, etc.

Au fost deasemenea aprobate Regulamentele unor Secţii şi Direcţii. Se menţionează că pentru toate chestiunile incluse în ordinea de zi au fost adoptate decizii.

                 

                   

 

                    

 

                     

    

 

 CONSILIUL   RAIONAL  UNGHENI

 

                        ORDINEA  DE  ZI

 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Ungheni

 

23.05.2013, ora 10.00

 sala de şedinţe a Consiliului raional

 

 

               1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2013.

                           Raportor: Alexandru Ciuvaga,  şef Direcţie învățămînt, tineret și sport

               

                2. Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/1 din 06.12.2012 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013 în a doua lectură.

                                         Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

 

               3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

                                         Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

 

                4. Cu privire la transmiterea activelor și pasivelor aflate la balanța Inspectoratului de Poliție Ungheni.

                                         Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

 

               5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției agricultură și alimentație.

                             Raportor: Viorel Scutaru,  şef Direcţie  agricultură și alimentație

 

               6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri.

                      Raportor: Constantin Fuior,  şef  Secție construcții, gospodărie comunală și

                                                                   drumuri

 

               7.  Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2013.

                      Raportor: Constantin Fuior,  şef  Secție construcții, gospodărie comunală și

                                                              drumuri

 

.              8. Cu privire la aprobarea planurilor geometrice ale terenurilor proprietate publică.

                      Raportor: Constantin Fuior,  şef  Secție construcții, gospodărie comunală și

                                                              drumuri

 

               9. Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populației și a locuințelor în raionul Ungheni.

                                Raportor: Denis Mutu,  şef  Direcţie  statistică

 

                10.  Cu privire la numirea în funcție publică.

                                Raportor: Iurie Toma,  președintele raionului

 

                11. Cu privire la instituirea Consiliului Consultativ privind Politicile de Tineret pentru

                        perioada    aprilie 2013- aprilie 2015.     

                                Raportor: Alexandru Ciuvaga, șef Direcție învățămînt, tineret și sport

 

                12. Cu privire la acordarea compensației unice pentru conectare la conducta de gaze naturale.                               

                                Raportor: Iulia Pancu,  vicepreședintele raionului

 

                 13. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru clasificarea unităților de alimentație publică pe categorii.                                      

                                Raportor: Iulia Pancu,  vicepreședintele raionului

 

               14. Cu privire la transmiterea documentației de proiect.                                

                                Raportor: Larisa Trailă, contabil – șef

               

                15. Cu privire la instituirea Consiliului administrativ al Instituției  medico – sanitare publice Centrul de Sănătate Mănoilești.

                                         Raportor: Petru Langa,  vicepreședintele raionului

 

                16.  Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției învățămînt, tineret și sport.

                                         Raportor: Alexandru Ciuvaga,  șef Direcție învățămînt tineret și sport

 

               17.  Cu privire la reorganizarea gimnaziilor Drujba, Rezina, Medeleni.

                                         Raportor: Alexandru Ciuvaga,  șef Direcție învățămînt tineret și sport

 

 

               18. Cu privire la lichidarea Centrului de asistență socială de plasament pentru copii.                               

                                Raportor: Constantin Potlog, șef adjunct Direcția asistență socială și protecție a

                                                                               familiei

              

                19. Cu privire la instituirea Casei de copii de tip familial în s. Teșcureni.                             

                                Raportor: Constantin Potlog, șef adjunct Direcția asistență socială și protecție a

                                                                                  familiei

            

                 20. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament pentru persoanele fără adăpost.                           

                                Raportor: Constantin Potlog, șef adjunct Direcția asistență socială și protecție a

                                                                                     familiei

 

                  21. Despre modificarea Deciziei nr.6/7 din 30.11.2006 Cu privire la instituirea Casei de copii de tip familial în s. Petrești.