La 25 ianuarie curent, în sala de ședințe a consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședința cu managerii instituțiilor de învățămînt. La ședință au participat D-na Ludmila Guzun, președintele raionului și colaboratorii Direcției Educație Ungheni.

Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele:

  • totalurile semestrului I al anului școlar 2017-2018, privind organizarea și desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățămînt din raion,
  • cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele de studiu, etapa de sector, raională și republicană,
  • raport de autoevaluare a activității gimnaziului Mănoilești.

Pentru informații suplimentare accesați linkul atașat mai jos:

Rezultatele semestrului I, 2017-2018