În această dimineață, vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar a participat la ședința desfășurată în regim online, organizată de Direcția Educație Ungheni, cu participarea conducătorilor instituțiilor școlare.
În cadrul ședinței au fost expuse și analizate următoarele subiecte:
1. Cuvânt de inițiere (ordinea de zi, regulamentul de lucru);
2. Prezentarea Planului managerial de activitate a DE Ungheni pentru anul de studii 2021-2022;
3. Analiza economico-financiară din perspectiva organizării managementului educațional;
4. Nivelul de pregătire și crearea condițiilor optime de activitate pentru elevi și cadrele didactice în instituțiile de învățământ din raion;
5. Chestiuni curente.
Din numele Consiliului Raional Ungheni, dna Tatiana Lazar a adresat un mesaj de felicitare pentru directorii nou investiți în funcție:
1. Bejenari Svetlana, L.T„A. Mateevici”, s. Pîrliţa;
2. Franchevici Ludmila, Gimnaziul „Gaudeamus”, s. Petreşti;
3. Ceretean Vitalie, Gimnaziul, s. Semeni;
4. Balica Viorica, Gimnaziul, s. Teşcureni ;
5. Moroșanu Nelea, Gimnaziul ,,A.Popovici”, s. Boghenii Noi;
6. Andronovici Angela, Gimnaziul ,,P. Buruiană”, s. Condrăteşti.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului