În cadrul ședinței cu managerii școlari din 21 martie curent, s-a abordat subiectul – Rezultatele concursurilor școlare raionale.

Olimpiada școlară, etapa raională s-a desfășurat în luna februarie, fiind desfășurate probe la 17 discipline de studii. Concursurile şcolare raionale la toate disciplinele de studii, ediţia 2024, s-au desfăşurat la CRAPE, mun. Ungheni, sub supraveghere video. La disciplina Informatica olimpiada s-a desfășurat la IP LT ”A. Pușkin”.

Componenţa Juriului pentru evaluarea probelor de concurs a participanţilor a fost aprobată de către Consiliul Coordonator raional. Au fost selectate cadre didactice ce dețin grade didactice și se caracterizează prin verticalitate, corectitudine, principialitate și nu presupun conflicte de interese.

 La olimpiadă au participat 628 de elevi din clasele a VII – XII-a, din 39 de instituţii de învăţământ, 8 licee şi 31 de gimnazii. Din ei au luat locuri premiante  229  de   elevi:

Locul I –   38 de elevi;

Locul II–    56 de elevi;

Locul III –   66 de elevi;

Mențiune –   69 de elevi.

Conform numărului de puncte acumulate  instituțiile liceale s-au plasat după cum urmează:

Nr.d/o

Locul

în 2024

Instituția

1.

I

LT”V. Alecsandri”

2.

II

LT”M. Eminescu”

3.

III

LT”I. Creangă”

4.

IV

LT” Gh. Asachi ”

5.

V

LT ”A. Mateevici”

6.

VI

LT ”A. Pușkin”

7.

VII

LT Sculeni

8.

VIII

LT „Elada”

Instituțiile gimnaziale s-au plasat după cum urmează:

Nr.d/o

Locul

în 2024

Instituția

1.

I

 Gim. ”D. Cantemir”

2

II

Gim.  Todirești

3

III

Gim. Bumbăta

4

IV

CE Gimnaziul – grădiniță Negurenii Vechi

Gimnaziul Costuleni

5.

V

Gim. Semeni

Gim. ”I. Vatamanu”

6.

VI

Gim. Gherman

Gim. Cetireni

Gim. ”A. Chivriga”

Gim. Morenii Noi

7.

VII

Gim. Teșcureni

Gim. Cornești

Gim. Frăsinești

Gim. „V. Vasilache”, Unţeşti

8.

VIII

Gim. ”Gaudeamus”

Gim. Mănoileşti

CE Gimnaziul – grădiniță ”V. Cimpoieș”

Urmează desfășurarea olimpiadelor raionale la științe și educația fizică.

De menționat că derulează  desfășurarea olimpiadelor școlare republicane, la care se  întrevăd primele rezultate.