În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința cu managerii școlari. În cadrul întrunirii au fost discutate câteva chestiuni cu privire la respectarea modificărilor și completărilor conform Ordinului MECC nr.897 din 12.06.2018,  organizarea și desfășurarea tezelor semestriale, anul de studii 2019-2020, sem.1 și cu privire la rezultatele monitorizării noii generații de  Curricula, ediția 2019.