Astăzi, 30 ianuarie,  în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința cu managerii școlari.

În ordinea de zi au fost incluse două  subiecte:

1.Cu privire la totalurile semestrului  I al anului de studii 2019-2020.

2.Cu privire la organizarea  și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele de studii, etapele raională și republicană.