Astăzi, 8 iulie curent, a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului raional Ungheni în cadrul căreia au fost înmînate mandatele de consilieri raionali aleşi. Conform Legii privind administraţia publică locală, prima şedinţă este condusă de cel mai în vîrstă consilier – Valeriu Calmaţui, fiind asistat de 2 cei mai tineri consilieri, Serghei Nagherneac şi Anjelica Luchina.

La şedinţă s-au înregistrat şi au participat 34 de consilieri din 35.  

În cadrul şedinţei au fost anunţate fracţiunile, membrii acestora, preşedinţii şi secretarii. Singura chestiune de pe ordinea de zi „Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate”, a fost votată în unanimitate.

            În acest context ţinem să aducem sincere felictări domnilor consilieri raionali, dorind ca perioada mandatului să fie una eficientă, consituid un Consiliu productiv în folosul cetăţenilor raionului Ungheni.