În dimineața zilei de 13 octombrie, curent, vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar a participat la volanta organizată de dnl Oleg Malachi, șeful Secției Asistența Medicală Specializată de Ambulator (AMSA), din cadrul Spitalului Raional Ungheni, cu participarea șefilor Centrelor de Sănătate din raion, dlui Oleg Belbas, director al agenției Teritoriale Vest, a CNAM-lui, dlui Vladimir Popovici, director interimar al IMSP, Spitalul Raional și dnei Elvira Stati, vicedirector al IMSP, Spitalul Raional Ungheni.

Scopul întrunirii a fost conlucrarea medicilor din asistența primară cu medicii specialiști, în prevenirea și tratarea bolilor în rândul populației raionului.