La 30 ianuarie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, reprezentanții serviciilor desconcentrate, descentralizate și reprezentanții APL de nivelul I s-au întrunit în ședință de lucru cu referire la circulara Nr.34/8 – 3065 din 24.12.2019, a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliției, cu privire la fenomenul criminalității în rândul populației.

Fiecare reprezentant  s-a expus pe acest caz, au fost analizate și identificate acțiuni pentru a minimaliza acest flagel.

În acest context, grupul de lucru se va întruni în ședințe trimestriale raportând la acest subiect.