Grupul de lucru cu privire la alocarea mijloacelor financiare s-a întrunit cu referire la elaborarea propunerilor la Proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, pentru ședința ordinară din 09.03.2023, la demersurile parvenite.