La 06 mai, curent, a avut loc o ședință de lucru cu privire la implementarea fazei II a Proiectului ,,Viață sănătoasă”: reducerea poverii bolilor netransmisibile sunt asigurate.

Grupul de lucru format din vicepreședinții raionului și șefi ai unor Centre de sănătate din raion s-au întrunit în discuții asupra Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de asiastență comunitară din sectoarele Pîrlița și Cornești.

Pe parcursul ședinței, grupul de lucru a fost ghidat de dna Tatiana Dnestrean, expertă în îngrijiri integrate.

Viziunea proiectului este ca cetățenii Republicii Moldova să se bucure de o sănătate și o bunăstare mai bună, după cum este prevăzut în obiectivele de acoperire universală cu servicii de sănătate 2030 și țintele obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Astfel, proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din Republica Moldova, în special din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT).

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului