Astăzi, 26 ianuarie, Consiliul raional Ungheni a fost vizitat de colegi din Consiliul raional Rîșcani, în vederea preluării experienței în domeniul regionalizării serviciului de apă și canalizare.

În cadrul ședinței reprezentanții din raionul Ungheni au expus experiența regiunii, pașii care au fost efectuați până acum cu susținerea Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, lecțiile învățate și recomandări.

Reamintim că conceptul de regionalizare presupune asocierea autorităților publice locale, cooperarea în scopul înființării, organizării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale din raionul Ungheni, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a infrastructurii tehnico-edilitare.