Pe data de 09 februarie 2021,dna Tatiana Lazar  vicepreședinta raionului a participat,  în incinta IMSP Spitalul raional Ungheni la  ședința de lucru a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Instalarea colectoarelor solare pentru producerea ACM în IMSP Spitalul raional Ungheni”.

Comisia a  verificat  executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, documentația de execuție, cu respectarea exigențelor esențiale în construcție conform legislației în vigoare și a  întocmit procesul verbal de recepție  la terminarea lucrărilor.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului