300

300

Pe data de 28 ianuarie 2016, în incinta Consiliului raional Ungheni a fost convocată şedinţa de lucru a Comisiei pentru situaţii excepţionale cu următoarea ordine de zi :                                                          

1.Cu privire la precizarea efectivului Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale. Raportor Oxana Căniţă, specialist Secţia administraţie publică, secretarul Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale;

2.Cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei raionale pentru situaţii  excepţionale. Raportor Dumitru Sasu, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni;

3.Cu privire la aprobarea Planului de lucru al Comisiei raionale pentru situaţii  excepţionale pentru anul 2016. Raportor Dumitru Sasu, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni;

4.Cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor la obiectivile de agrement, gările auto şi feroviare, pieţile comerciale din raionul Ungheni. Raportor Iurie Gurghiş, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni.

 

Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele raionului Serghei Lacusta; au fost prezenţi 25 membri din 29.

În raportul său, Oxana Căniţă, specialist Secţia administraţie publică, a explicat  că în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi dispoziţii.

Dumitru Sasu, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni, a prezentat nota informativă cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei raionale pentru situaţii  excepţionale. Potrivit căreia raionul Ungheni dispune de 19 sirene electrice, iar din numărul total de sirene funcţionează numai 9.

La acest capitol Oleg Blişceac, şef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni, a comunicat că în cadrul Proiectului în desfăşurare “Evaluarea şi Managementul Riscurilor” se va aprecia în comun cu Direcţia situaţii excepţionale, riscurile la nivel local, după care vom primi finanţare şi pentru sistemul de înştiinţare.

 Dumitru Sasu, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni, a prezentat nota informativă privind Planul de lucru al Comisiei raionale pentru situaţii  excepţionale pentru anul 2016, după care membrii comisiei au decis aprobarea acestuia prin vot unanim.

La capitolul  Starea de apărare împotriva incendiilor la obiectivele de agrement, gările auto şi feroviare, pieţile comerciale din raionul Ungheni, Oleg Blişceac, şef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni a informat despre sistarea activităţii SRL,, SILEX”, club,, ЯR”, Disco-bar SRL „Cabales” conform Hotărîrii de Judecată Ungheni, care a fost atacată la Bălţi; a subliniat că administratorilor pieţii centrale UCOOP Ungheni li s-a dat termen de o lună pentru înlăturarea neajunsurilor depistate, iar Piaţa de lîngă Inspectoratul de poliţie va fi sistată totalmente din cauza lipsei mijloacelor de primă intervenţie la în caz de incendiu.