Ieri, 17 mai, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședința de lucru a Comitetului Director Local al Proiectului ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în Zona 5” (Ungheni, Nisporeni, Călărași).

La şedinţă au participat consultanții și experții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ ), reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Centru, factorii de decizie din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, primarii localităților Floriţoaia Veche (r. Ungheni) și Nişcani (r. Călărași), reprezentanții instituțiilor de salubrizare, medico-sanitare și ecologice din cele 3 raioane vizate de proiect.

Scopul principal al întrunirii a fost de a informa despre activitățile desfășurate în perioada martie-mai 2017 de primăria Florițoaia Veche, primăria Nișcani; consultanții și experții GIZ/MSPL au prezentat Studiului de fezabilitate, rezultatele analizei economico-financiare, evaluarea impactului asupra mediului, planul de investiții al proiectului și analiza post-beneficiu.

Valoarea totală a proiectului (2018-2021), estimată la acest moment, este de cca 11 milioane Euro.

S-au mai pus în discuție momente legale ce țin de schimbarea destinației terenurilor, închiderea gunoiștelor existente, pașii următori în cadrul proiectului ș.a..

Conform proiectului, un centru regional de gestionare integrată al deşeurilor solide urmează să fie amplasat lângă s. Florițoaia Veche (raion Ungheni), iar în s.Nișcani (raion Călărași) va fi amplasată stația de transfer a deșeurilor. De notat, că beneficiari ai proiectului vor fi peste 260 mii de locuitori din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni.