Marţi, 03 februarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului.

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

         1. Cu privire la prestarea serviciilor sociale copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi     

         2. Cu privire la respectarea legislaţiei în domeniul urbanismului, construcţiilor şi amenajării teritoriului

            Pentru început, preşedintele raionului, domnul Iurie Toma, a  felicitat audienţa cu ocazia Zilei Autonomiei Locale şi a lucrătorului din Administraţia Publică locală, care deja se serbează de 3 ani în Republica Moldova pe 1 februarie, dorind tuturor multă sănătate şi succese în activitatea atît de importantă desfăşurată.

Pînă la examinarea chestiunilor din ordinea de zi, au fost prezentate informaţii operative despre situaţiile din domeniile administrate.

Astfel, dl Iurie Derenev, şef Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni, ne aduce la cunoştinţă situaţia criminogenă pe raion. În această perioadă, în raionul Ungheni au avut loc 43 de infracţiuni, din care 3 crime grave şi 40 mai puţin grave. Un fapt îmbucurător este că nu s-au înregistrat crime deosebit de grave. De altfel, s-a înregistrat 1 accident rutier cu dosar penal, 21 de cazuri de furt, 6 cazuri de violenţă în familie. Referitor la cazul minorelor dispărute, şi anume Caraman Violeta şi Brăguţă Ana Maria, dlui ne menţionează că au fost găsite, dar cea din urmă, respectiv Brăguţă Ana Maria, a fugit iarăşi. Claboratorii Inspectoratului de poliţie Ungheni lucrează în continuare la aceste cazuri.

În această ordine de idei, dl preşedinte Iurie Toma, intervine cu rugămintea către Inspectoratul de poliţie Ungheni de a încerca soluţionarea problemei furturilor de buzunare ce se produc în fiecare zi de joi şi duminică, în piaţa central Ungheni. Zilnic, cetăţenii se plîng că au reţinerea de a merge la piaţă din frica de a rămîne fără portmoneie.

 Direcţia Situaţii Excepţionale, dl Oleg Blişceac, şef direcţie, ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul lunii ianuarie 2015 au fost înregistrate 39 de situaţii excepţionale (hipotermie, accident rutier, incendiu, decuplarea energiei electrice, deblocare, scurt circuit, depistare muniţie, salvare, tractare, rabie, suspecţie gripă sezonieră, ş.a.),  în raion şi în oraş, iar la 28 din aceastea s-a intervenit.  Deasemena, dlui vine cu rugămintea către primarii oraşelor, comunelor şi satelor de a lua în calcul problema hidranţilor din apropierea localităţilor, oferind astfel posibilitatea maşinilor de intervenţie de a se alimenta în caz de urgenţă.

Doamna Lidia Crăciun, şef Spitalul Raional Ungheni, cu părere de rău ne informează despre carantina de gripă, anunţată oficial avînd în vedere cazurile de gripă şi viroze înregistrate. În acest context, este necesară maximă prudenţă şi atenţie sporită pentru a reduce posibilitatea de a contacta gripa şi virozele respiratorii acute.

Domnul Ion Vişnevschi, director SRL „Ungheni-Gaz”, ne aduce la cunoştinţă că regimul de alimentare cu gaze în oraşul Ungheni funcţionează fără dereglări, iar situaţii ieşite din comun nu au fost înregistrate. Dlui ne aduce la cunoştinţă că presiunea gazului este stabilă avînd în vedere temperaturile ridicate din această perioadă.

La capitolul sănătate publică, domnul Viorel Bradu, ne informează despre cazurile de gripă înregistrate pînă în prezent, 4 la număr ( 2 cazuri AH1N1, 2 cazuri tip B), precum şi cazurile de hepatita virală A, care în luna decembrie 2014 a înregistrat 42 de cazuri, iar în luna ianuarie 2015, 20 de cazuri.

Domnul Grigore Vlas, şef Inspecţia Ecologică Ungheni, ne înştiinţează despre situaţia alarmantă ce are loc în prezent la capitolul tăierilor ilicite ale fîşiilor forestiere. În acest sens, dlui vine cu un apel către primarii comunelor şi satelor de a se implica în soluţionarea problemei cu care se confruntă sistemul ecologic în zilele noastre.

Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, la prima chestiune, în raportul dlui Tudor Rădeanu, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, aflăm despre serviciile sociale create în raionului Ungheni pentru persoanele cu dezabilităţi, social vulnerabile, vîrstnice.

Astfel, serviciul social „Asistentă personală”, „Plasament familial pentru adulţi”, „Echipa mobilă”, „Casă comunitară”, „Respiro”, „Serviciul  de ajutor social la domiciliu a persoanelor singuratice şi inapte de muncă”, precum şi serviciile centrelor: Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost Sculeni, Centrul de Reabilitare şi integrare socială a bătrînilor or.Ungheni, Centrul de zi pentru copii şi tineri  „Casa pentru toţi” or. Ungheni, Serviciul ortopedie şi protezare, sunt servicii de asistenţă şi îngrijire a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate. În toată această perioadă, DASPF a încercat să fie aproape de persoanele care într-adevăr au nevoie de ajutor şi asistenţă, prin implicare activă şi seriozitate maximă.

Ţinem să subliniem că, datelor statistice demonstrează că in raionul Ungheni  locuiesc 1117 persoane cu dizabilitate severă, dintre care 720 persoane mature şi 397 copii. Din evaluările efectuate  la domiciliul  persoanelor cu dizabilitate severă s-a constatat, că eligibili pentru a solicita servicii de asistenţă socială în cadrul Serviciului „Asistenţă personală”  sunt  244 persoane.

   La moment  sunt înregistrate 207 cereri, dintre care sunt soluţionate pozitiv  60 de cereri(60 de asistenţi personali îngrijesc de 60 persoane cu dizabilităţi severe),ceia ce constituie 24.5% din necesitate, urmează a fi soluţionate circa 147 de cereri înregistrate.

În raportul său, domnul Sergiu Jimiga, inspector principal Inspecţia de Stat în Construcţii, ne subliniază că Inspecţiea  Teritorială în Construcţii ,,Centru” îşi reflectă principalele măsuri, constatări şi documente întocmite, abordate în urma efectuării inspectării şi verificării respectării prevederilor Legii 721-XIII din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcţii şi Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 861 din 31 iulie 2006, actelor normative tehnice în domeniul urbanismului şi construcţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice implicate în procesul de construire, asigurării calităţii lucrărilor de construcţii-montaj şi acordarea ajutorului metodologic şi practic tuturor participanţilor în acest domeniu.

Inspecţia a efectuat inspectări şi verificări la obiectivele aflate în faza de construire cu orice destinaţie, indiferent de forma de proprietate şi sursele financiare, precum şi la lucrările de construcţii, reconstrucţii, modernizare şi reparaţii capitale la construcţiile existente, producerea produselor pentru construcţii.

Controlul a fost  efectuat în teritoriul raionului Ungheni în componenţa cărora sunt 33 de primării cu  74 localităţi. Tot dlui ne aduce la cunoştinţă că în total, pe parcursul anului au fost efectuate166 de inspectări şi verificări (166/92) la autorităţile publice locale, agenţi economici şi persoane fizice, implicate la fazele de concepere, proiectare, autorizare, executare, exploatare, postutilizare a construcţiilor şi la producerea produselor pentru construcţii. La spusele dlui Inspector, principal problemă cu care se confruntă domeniul respectiv este lipsa unui plan urbanistic general pe localitate. Existenţa unui asemenea plan ar elimina un şir de probleme ce ţin de dezvoltarea pe viitor a localităţilor din raion. 

        Domnul Dumitru Cucu, architect-şef al raionului, menţionează că activităţile de urbanism și amenajare a teritoriului, în toate timpurile,  au fost şi vor rămîne cele mai importante şi responsabile activităţi ale societăților la toate etapele de dezvoltare a omenirii. Numai prin aceste activităţi, desfăşurate profesional şi în  conformitate cu legislaţia, se poate realiza un cadru natural şi construit armonios, care să favorizeze viaţa socială şi culturală a populaţiei, să asigure o funcţionare şi o dezvoltare durabilă a localităţilor, teritoriilor.

         Activitatea serviciului de arhitectură pe parcursul anului 2014 a fost organizată şi a demarat în context cu sarcinile şi atribuţiile arhitectului-şef desemnate de actele legislative şi normative în vigoare, regulamentului de activitate.

          La spusele dlui, accentul în activitatea desfăşurată a fost pus  pe problema asigurării politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, dezvoltării durabile a localităţilor și teritoriului.

       La fel, dl Cucu face referire la problema urbanismului, care rămîne a fi una din direcţiile prioritare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului a fost, este şi rămîine dotarea localităţilor şi teritoriului cu Planuri Urbanistice Generale (PUG), Planuri de Amenajare a Teritoriului (PAT).        

           Această problemă este abordată în permanenţă şi la toate nivelurile, dar pînă în prezent doar satul Pîrlița dispune de astfel de documentație și primăria orașului Ungheni este  la etapa de avizare a PUG-ului.

          La finele şedinţei, preşedintele raionului, domnul Iurie Toma, a ţinut să încurajeze pe cei prezenţi referitor la situaţia socio-politică ce are loc la moment în Republica Moldova, şi care nu este una deloc uşoară. Dumnealui, cu toată convingerea, vine cu un apel de solidaritate, în speranţa formării unu Guvern, ce va urma în continuare un curs European, un curs de care are nevoie Republica Moldova. De asemena, dlui a urat tuturor succese şi realizări pe parcursul lunii.