Astăzi, 07 iulie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice desconcentrate, descentralizate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din apartul preşedinteluiu raionului, cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic şi respectarea legislaţiei în domeniu.

La prima chestiune de pe ordinea de zi, domnul Alexandru Ciovaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, ne aduce la cunoştinţă că, pentru acest an, pentru odihna de vară a copiilor din raionul Ungheni au fost alocaţi 2mln 135 mii lei, costul unei foi de odihnă fiind estimat la 1710 lei. Taberele ce au uşile larg deschise pentru copiii din raion sunt: „Codreanca” din or. Corneşti, „ProSănătatea” din Rădenii Vechi şi „Plus Armonie” din oraşul Ungheni. La spusele dlui, în acest an, odihna de vară a copiilor a fost organizată la nivel. Foile au fost repartizate în funcţie de necesităţile copiilor. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a beneficiat de 250 de foi, copiii din familiile social vulnerabile fiind cei ce au beneficiat primii.

Din numărul total de foi de 1435 foi (în comparaţie cu 691 foi anul trecut), 937 au fost repartizate sindicatelor. Pentru copiii combatanţilor de la războiul de pe Nistru şi de la războiul din Afganistan, copiii cîştigători ai diferitor competiţii sportive, juniori şi cadeţi, copii cîştigători ai diferitor concursuri raionale şi naţionale, au fost repartizate 187 de foi de odihnă. Cu părere de rău, din numărul total de 12 mii de copii din raionul Ungheni, nu toţi reuşesc să se odihnească la o tabără de odihnă, tocmai din acest motiv, au fost create tabere cu sejur de zi, unde copii îşi pot petrece frumos şi activ ziua. Astfel de tabere au fost create în com. Hîrceşti, Costuleni, Bumbăta, şcoala primară-grădiniţă din s.Grozasca.

Este de apreciat faptul că, după discuţii cu copiii, aceştia sunt satisfăcuţi şi entuziasmaţi, pe această cale le dorim în continuare odihnă frumoasă, cu noi forţe pentru anul şcolar 2015-2016.

După o astfel de analiză, putem afirma cu certitudine că în acest an repartizarea foilor de odihnă a fost una cu mult mai bună decît în anul precedent.

Referitor la alimentaţia copiilor în taberele de odihnă, domnul Valeriu Echim, şef direcţia pentru siguranţa alimentelor, aduce la cunoştină că procesul alimentar corespunde cerinţelor impuse, fără abateri, întru protejarea sănătăţii copiilor. În toate cele 3 tabere sus menţionate sunt de altfel prezente registrele evidenţei produselor alimenatare, registrul monitorizării temperaturilor, registrele dezinsecţiei şi deratizării, registrul monitorizării punctelor critice de control, ceea ce permite respectarea anumitor norme.

La chestiune  cu nr. 2 de pe ordinea de zi, avînd în vedere raportul Inspecţiei Ecologice Ungheni, domnul Valeriu Rusu s-a expus referitor la organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic, şi aflăm că în 2015 de către APL din raionul Ungheni, în cadrul acţiunilor Bilunarului ecologic, s-au efectuat următoarele lucrări:

       Au fost plantate 42 de ha în fondul forestier de către Î.S. „Silva-Centru” şi au fost făcute lucrări de completare pe 27 ha, extindere de 123 ha şi ajutorarea regenerării naturale pe 133 ha,

       Au fost întreprinse măsuri de salubrizare de către primăriile raionului Ungheni, ca: amenajarea terenurilor adiacente instituţiilor social culturale, zonelor de agrement, parcurile, monumentelor, pe o suprafaţă de 19,9 ha,

       Au fost depistate 74 de gunoişti stihiinice pe o suprafaţă de 19,9 ha,

       Au fost lichidate 61 de gunoişti stihiinice,

       Au fost evacuaţi 1960m de deşeuri din locurile neautorizate,

    Suprafaţa zonelor de protecţie a fîntînilor, izvoarelor şi a bazinelor acvatice, salubrizate – 14,5 ha,

       Fîntîni şi izvoare amenajate – 755/27

       Participanţi la desfăşurarea acţiunii – 1167.

În cadrul şedinţei de lucru, preşedintele raionului, domnul Iurie Toma a felicitat primarii cu mandatele obţinute, dorindu-le succese, realIzări, putere şi desigur mult curaj. Tot domnul preşedinte a oferit diplome de gratitudine şi a mulţumit tuturor primarilor, şefilor de servicii descentralizate şi desconcentrate pentru colaborarea avantajoasă avînd în vedere dezvoltarea socio-economică a raionului Ungheni în perioada 2011-2015, dorind cît mai multe proiecte implementate şi realizate pentru raionul Ungheni.