Astăzi, 4 august curent, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentraliuate şi desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi şefii instituţiilor medico-sanitare publice din raion cu următoarea ordine de zi:

       Studiu privind rezultatele alegerilor generale locale în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I ale raionului Ungheni (apartenenţă politică, studii, sex, profilul de vîrstă)

       Cu privire la situaţia în raion ca rezultat a condiţiilor climaterice extreme

       Cu privire la evaluarea rezultatelor campaniei de recoltare „Seceriş-2015”

Înainte de a se trece la ordinea de zi, doamna Natalia Rotaru, şef Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a adresat cuvinte de felicitare preşedintelui ales al raionului, doamnei Ludmila Guzun precum şi vicepreşedinţilor raionului ( dlui Sergiu Lăcustă, dlui Petru Gherasimov şi dlui Alexandru Brînză) cu mandatul obţinut, dorind astfel mult succes, realizări frumoase şi o conlucrare productivă

În continuare, şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate au raportat situaţia şi rezultatele pentru perioada respectivă. Astfel, Inspectoratul de Poliţie Ungheni, domnul Igor Vrănescu, ne aduce la cunoştinţă că, pe parcursul a 7 luni ale anului 2015, pe teritoriul raionului Ungheni au fost înregistrate în total 478 infracţiuni comparativ cu 503 înregistrate în perioada analogică a anului precedent, atestîndu-se o descreşetere a nivelului criminalităţii cu 5%.

Domnul Ilie Ciocan, filiala ”Red-Nord”, Ungheni, respectiv domnul Ion Vişnevschi, SRL „Ungheni Gaz”, ne aduc la cunoştinţă despre noile tarfie majorate: 2 lei 23 bai pentru kw vor achita consumatorii de energie electrică „Red-Nord”, respectiv 7 lei 78 bani pentru m3 de gaze, după consumul cantităţii de 30 m3. Domnii sus menţionaţi, atrag deosebită atenţie la aceste majorări şi intervin cu rugămintea către primarii localităţilor din raion să ţină cont de aceste majorări în calcularea bugetului.

Centrul de sănătate publică, doamna Raisa Popovici atrage atenţie asupra cazurilor de BDA( boli diareice acute) înregistrate în acest an, 250 la număr, asupra cazurilor de hepatita virală a, 50 la număr (creştere considerabilă faţă de anul trecut cu 17 cazuri), asupra cazurilor de tuberculoză în acest an, 83 la număr. Este o situaţie alarmantă, unde doamna Popovici solicită implicarea la maxim a primarilor pentru rezolvarea acestei probleme.

Trecînd nemijlocit la ordinea zi, doamna Rodica Manole, şef secţie administraţie publică, raportează studiu privind rezultatele alegerilor locale în unităţile administrativ-teritoriale din raionul Ungheni. Astfel, în urma alegerilor locale din 14 iunie curent, în raionul Ungheni au obţinut mandatul 13 primari noi şi 20 primari cu mai multe mandate. Din turul I au fost aleşi 14 primari, din turl II 19. Pînă la vîrsta de 30 de ani nu este nici un primar, cu vîrsta între 30 şi 50 de ani sînt 15 primari, cu vîrsta între 51-65 sînt 18 primari.

La următoarea chestiune de pe ordinea de zi, raportor Oleg Blişceac, şef DSE Ungheni, atrage o deosebită atenţie asupra condiţiilor climaterice din ultima perioadă, şi anume codul galben şi portocaliu de caniculă abătut asupra Republicii Moldova. Tot dumealui ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul a 7 luni de activitate a anului 2015 în raionul Ungheni s-au produs 36 de incendii faţă de 46 comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut. Numărul persoanelor decedate în urma incendiilor pe teritoriul raionului Ungheni a scăzut ( 5 persoane în 2014 la 1 persoană în 2015). La capitolul intervenţii se menţionează faptul că în perioada vizată, din cauza temperaturilor ridicate s-a mărit considerabil numărul intervenţiilor la lichidarea focarelor de incendiu, arderii vegetaţiei uscate, gunoiului, miriştii. Astfel, în această perioadă au avut loc 106 cazuri de acest gen. Persoane specializate din cadrul DSE Ungheni au reuşit să facă volumului mare de intervenţii, precum şi au pus la dispoziţie necesarul de apă potabilă şi cortul pentru primul ajutor oferit cetăţenilor în perioada caniculară.

Direcţia Agricultură şi alimentaţie, domnul Viorel Scutaru face retrospectiva rezultatelorr obţinute în urma finalizării campaniei de recoltare a culturilor de primă grupă, care în acest an a început la data de 25 iunie şi s-a finalizat la data de 26 iulie, fără incidente şi în termenii stabiliţi. Condiţiile climaterice din toamna anului trecut (ploi şi temperaturi scăzute), nu au permis încorporarea seminţelor în termeni optimi, astfel culturile de toamnă nu au reuşit să se dezvolte suficient pînă la intrarea în perioada de iarnă. Acest factor, cît şi seceta din lunile mai-iunie ale acestui an, au determinat ca rezultatele obţinute să fie mai mici cu circa 30%.

La sfîrşitul şedinţei de lucru, preşedintele raionului, doamna Ludmila Guzun a adresat felicitări şi urări de bine doamnei Tatiana Struc, şef Direcţie finanţe cu ocazia zilei de naştere.

În continuarea discuţiilor, imediat după şedinţa de lucru a avut loc seminarul cu primarii oraşelor, comunelor şi satelor. Astfel, şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni au făcut cunoştinţă cu noii primari aleşi, prezentînd principalele aspecte la care este necesar maximă implicare şi responsabilitate din partea primarilor.