Astăzi, 1 decembrie curent, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi şefii instituţiilor medico-sanitare, cu următoarea ordine de zi:

       Cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea sporirii nivelului de colectare a impozitelor pe proprietate

       Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind ocuparea şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc d emuncă

– Cu privire la ordonarea şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat, perfectarea evidenţei şi condiţiile de păstrare a documentelor

Pentru început, preşedintele raionului doamna Ludmila Guzun a adresat felicitări şi urări de fericire şi prosperitate tuturor românilor cu cea de-a 97 aniversare a Zilei Naţionale a României, după care s-a oferit cuvîntul şefilor serviciilor pentru analiza situaţiei la moment din raion.

Inspectoratul Raional de Poliţie, domnul Igor Vrănescu ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul a 11 luni ale anului 2015, pe teritoriul raionului Ungheni au fost înregistrate  în total 771 infracţiuni  comaparativ cu 789 înregistrare în perioada analogică a anului precedent atestîndu-se o descreştere a nivelului criminalităţii cu 2,3%. Din numărul total de infracţiuni înregistrate, au fost trimise procurorului cu raportare privind finalizarea urmăririi penale 581 cauze penale.

S.A.”Drumuri-Străşeni”, filial Ungheni, domnul Valentin Poia înştiinţează că materialul antiderapant pentru perioada rece a anului este pregătit şi în mare parte repartizat. În acest context, doamna Iulia Pancu, şef DE întervine cu rugămintea de a se pune accent îndeosebi pe acele porţiuni de drum pe care are loc circulaţia transportului special destinat copiiilor şi transportării acestora către instituţiile de învăţămînt.

Tot doamna ne aduce la cunoştinţă că toate instituţiile şcolare şi preşcolare din raion sunt asigurate cu agent termic pentru perioada rece a anului. Unele instituţii avînd rezerve din anul precedent. La acest capitol situaţia este sub control.

Centrul de Sănătate Ungheni, doamna Lilia Scurtu ne aduce la cunoştinţă că la moment centrele de sănătate din raion cît şi din ţară sunt în aşteptarea repartizării vaccinului contra gripei. Per total au fost aduse în Republica Moldova 50 mii de vaccinuri.

Pe viitor, se anunţă schimbări în sistemul de vaccinare a copiilor (fiind exclus deja vaccinul la 7 ani al copiilor), precum şi stabilirea unui nou program din 01.01.2016.

Direcţia Situaţii excepţionale Ungheni, domnul Oleg Blişceac, ne informează că pe parcursul lunii noiembrie în raion au fost înregistrate 26 situaţii excepţionale (1 incendiu în s. Măgurele fără pierderi omeneşti, salvări, tractări, deblocări, 1 înnec în s. Todireşti) iar la 25 din ele s-a intervenit. La cest moment au loc instruirile cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea focului la sobele de la domiciul în perioada rece a anului pentru a evita eventuale incendii.

Avînd în vedere accidental produs în România soldat cu peste 60 de pierderi omeneşti în clubul COLECTIV, prin Dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne al Repubnlicii Moldova, au loc verificări la obiectivele cu destinaţie de bar şi case de nunţi care au capacitatea de a întruni mai mult de 50 de personae. În acest sens, la momentul acutual au fost întocmite 5 dispoziţii de sistare a activităţii şi 2 procese de judecată. Cu procese verbale şi amenzi corespunzătoare s-au ales aproximativ toate cele de 52 de astfel de locaţii din raion.

În ceea ce priveşte consumatorii energiei termice din raion, domnul Ion Vişnevschi, director “Ungheni-Gaz”, aduce la cunoştinţă că din data de 7 decembrie curent, raionul Ungheni va beneficia de gaz  asigurat de gazoductul Iaş-Ungheni cu o capacitate de 400 m  vizaţi în contract, livraţi în rate. La capitolul scumpiri domnul Vişnevschi anunţă majorarea tarifelor pentru consumatorii casnici după cum urmează: consumul mai mare de 30 m se va calcula la 7, 37 lei, în comparaţie cu 6,71 lei ce i-am achitat pînă acum (o majorare cu 65 bani), iar atunci cînd consumul nu depăşeşte 30 m, se va achita 7,08 lei în comparaţie cu 6,44 lei,  ceea ce semnifică o majorare cu 63 bani.

Un alt aspect se referă la faptul că începînd cu 01.01.2016 furnizorul de gaz pentru raionul Ungheni nu va mai fi „Ungheni-Gaz” ci Moldova-Gaz. În acest sens este important ca toţi cetăţenii raionului Ungheni să cunoască acest lucru pentru ca pe parcurs să fie reînnoite toate contractele, fapt ce va fi menţionat pe bonurile de plată pentru luna noiembrie.

Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, IFS pe raionul Ungheni ne aduce la cunoştinţă că sporul obţinut în urma incasărilor impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, pentru perioada fiscală ianuarie-octombrie 2015 este în creştere cu 58,6 mii lei . Datoriile admise pe persoanele fizice administrate de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor la compartimentul dat alcătuiesc respectiv suma de 1374,2 mii lei , fiind cu puţin în descreşetere faţă de perioada similară a anului precedent, respectiv 171,0 mii lei. Nivelul mediu al incasărilor la impozitele pe proprietate alcătuieşte 64,9 %. Factorul care a influenţat negativ asupra nivelului stingerii restanţelor în unele primării este foarte mic şi acest fapt a fost menţionat primarilor acestor localităţi.

Serviciul raional Arhivă raportează situaţia cu privire la ordonarea şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat, perfectarea evidenţei şi condiţii de păstrare a documentelor. Se aduce la cunoştinţă că în anul 2015 au fost întreprinse măsuri concrete în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de păstrare a documentelor, ordonării şi preluării documentelor şi dezvoltării aparatului ştiinţifico-informativ.

Anual, conform planului de activitate se efectuazeă preluarea dosarelor la păstrarea de stat din instituţiile surse de completare, conform cetrinţelor stabilite. În anul 2015 au fost preluate şi depozitate 491 dosare cu termen permanent de păstrare din 23 de instituţii. Pe parcursul anului 2015 Serviciul raional Arhivă a reuşit îndeplinirea sarcinilor din plan la toţi indicii planificaţi, perfecţionarea formelor şi metodelor de păstrare, coletare şi evidenţă a documentelor de arhivă.

Preşedintele raionului doamna Ludmila Guzun a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi pentru munca depusă în domeniile de activitate şi a adresat sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere doamnei Valentina Grosu, primarul comunei Mănoileşti.