Astăzi, 25 martie 2021, reprezentanții Consiliului raional Ungheni  au participat la ședința online  din cadrul proiectului pilot în Regiunea de Management al Deșeurilor nr.5  (Ungheni, Călărași, Nisporeni).

În cadrul ședinței , participanții au fost informați cu referire la etapa implementării proiectului pilot pentru zona RMD-5  și la necesitatea implicării APL-urilor în procesul de elaborare  a  analizei  discrepanțelor din Studiul de Fezabilitate elaborate de GIZ. (Raportori : Mihail Beregoi, director I.P. U.I.P.M., Ion Gîlcă, manager Program)

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului