Luni, 28 iulie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a avut loc o şedinţă de lucru referitor la Organizarea şi desfăşurarea unui program de colaborare între S.A. APAVITAL Iaşi şi primăriile localităţilor Măcăreşti, raionul Ungheni, şi Boldureşti, Brătuleni, Valea Trestieni, raionul Nisporeni, referitor la aprovizionarea cu apă potabilă a 10 localităţi din primăriile menţionate.

La şedinţă au participat: preşedintele raionului Ungheni, dl Iurie Toma, director executiv a Euroregiunei transfrontaliere Tudor Jijie, director tehnic S.A. APAVITAL, Iaşi Mihai Doruş, reprezentantul cancelariei de stat al Guvernului RM Eugen Furculiţă, primarii localităţilor Măcăreşti, Iacob Pîntea, Boldureşti, Vasile Miron, Valea Trestieni, Marin Juidea, Brătuleni, Nicolae Chercuja, director Î.M. Apă – Ungheni, Ion Negură.

        Discuţia s-a axat pe problema principală, şi anume că localităţile din teritoriul Primăriilor menţionate, cu o populaţie de peste 15 mii de cetăţeni se confruntă cu lipsa de apă atît potabilă, cît şi pentru necesităţile casnice. Una din cele mai potrivită şi garantată sursă poate fi rîul Prut.                  

         Având în vedere, că localităţile Măcăreşti, Frăsineşti din raionul Ungheni sunt situate pe malul rîului Prut, şi vis-a-vis, în satele respective din România se dezvoltă un sistem de apeducte cu aportul S.A. APAVITAL, Iaşi, care este o întreprindere modernă şi care deserveşte peste o sută de localităţi din judeţele Iaşi şi Neamţ, s-a  analizat ca o variantă,  posibilitatea de a dezvolta un sistem de apeducte de apă potabilă, de standarte europene cu aportul şi prin colaborare cu întreprinderea din Iaşi.

        Propunerea respectivă poate fi, una foarte avantajoasă pentru localităţile din raioanele Ungheni şi Nisporeni, din motivele, că APAVITAL, are o experienţă bogată în organizarea pieţei de apă potabilă, prin asociere cu Primăriile judeţelor menţionate, este o întreprindere modernă şi dotată tehnologic cu toate necesare, inclusiv s taţie de tratare şi staţie de epurare de nivel european, cu capacităţi suficiente şi pentru raioanele noastre. Are o practică bogată de a atrage investiţii din fondurile europene, numai în ultimii ani au fost implementate diferite proiecte în reţele de apă şi canalizare, în volum de circa 500 mil. Euro.

          În acest context, în cadrul şedinţei respective, s-a decis de efectuat în comun un studiu tehnologic şi economic şi de recomandat un program concret de o posibilă colaborare în acest domeniu între S.A. APAVITAL şi primăriile menţionate din raionele Ungheni şi Nisporeni, cu participarea Î.M. Apă – Ungheni.

         Este o şansă reală, ca în cel mai scurt timp cetăţenilor localităţile menţionate, să beneficieze de servicii de aprovizsionare cu apă potabilă de o calitate cuvenită standartelor euiropene la un preţ accesibil.