La data de 31 iulie curent, în sala de protocol  a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința de lucru în cadrul Proiectului „Viață sănătoasă”.

La întrunire a fost discutat proiectul  Regulamentului cu privire la modul de integrare a  serviciilor de asistență comunitară care  stabilește cadrul  legal/normativ pentru integrarea serviciilor de asistență comunitară, cu determinarea  responsabilității autorităților administrației publice centrale și locale, ale altor persoane juridice și fizice abilitate pentru asigurarea și prestarea îngrijirilor medicale, serviciilor sociale, serviciilor de suport educațional și alte servicii existente , inclusiv în sectorul societății civile și alte sectoare în comunități.

Proiectul Regulamentului urmează să fie consultat de APL de nivelul I și II, consilierii locali și de  Centrul de sănătate publică.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului