În data de 29.05.2024, Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC), reprezentat de dna Eka Gvalia, Manager Regional, dna Olga Melnic, coordonatorul programului de asistență legală, au avut o întrevedere cu președintele Consiliului Raional Ungheni, dl. Dionisie Ternovschi și reprezentanta Agenţiei Teritoriale de Asistenţă Socială Ungheni – dna Viorica Său.

Obiectivul întâlnirii a fost de a discuta nevoile persoanelor strămutate din Ucraina, găzduite în raionul Ungheni și de a explora oportunități de coordonare și cooperare între autoritățile locale din Ungheni și NRC.

Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) este o organizație umanitară independentă, care acordă ajutor persoanele nevoite să se strămute, activând în 40 de țări ale lumii. În fiecare an, NRC oferă asistență pentru milioane de persoane aflate în situații de criză, pe termen scurt sau lung, la necesitate.

În Republica Moldova, NRC a fost înregistrată în luna aprilie 2022. Programele implementate de NRC în Republica Moldova oferă asistență persoanelor strămutate din Ucraina și persoanelor din categoriile social vulnerabile ale comunității gazdă și acoperă următoarele activități:

Protecție împotriva violenței (PfV): NRC sprijină implicarea și participarea comunității pentru a se asigura că persoanele afectate de strămutare pot accesa serviciile pe care le oferă NRC și alți părți interesate.

Informație, consiliere și asistență legală (ICLA): oferirea gratuită a asistenței juridice și distribuirea informațiilor de ordin legal pentru a ajuta persoanele strămutate din Ucraina să obțină documentele esențiale, care le vor permite să acceseze serviciile necesare

Educație: NRC sprijină copiii și tinerii refugiați pentru integrarea acestora în educația formală și dezvoltarea abilităților, pentru a face față efectelor crizei.

Apă și canalizare (WASH)/Adăpost: realizarea de reparații curente a locuințelor care găzduiesc persoanele strămutate din Ucraina, precum și distribuirea de truse de igienă și seturi de iarnă pentru refugiați și grupurile social vulnerabile din comunitatea gazdă vizate.

Mijloacele de îmbunătățire a nivelului de trai/vieții: oferirea suportului pentru persoanele strămutate și persoanele gazdă social vulnerabile pentru a le spori posibilitățile de angajare și de generare de venituri.”

Ar putea fi o imagine cu 4 persoane şi text care spune „www.crungheni.md ww.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www. www.crungheni.md www. ww.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www, www.crungheni.md www.crungheni.md www. www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md R W CONSILIUL ONAL UNGHENI -cr raheni.md www. w.crungheni.md w.crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crunghenl.md crungheni.md www.crungheni.md www.crungheni.md www.crunqheni.md rungh www.crungheni.md www. ww.crungheni.md rur TH m www, cr rl q crungheni.md mo www.cri 19 www.C”