Astăzi, 23 martie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat  ședința de totalizare organizată de Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.

La activitate au participat președinta raionului, Ludmila Guzun, șefii serviciilor desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și secretarii consiliilor locale din raionul Ungheni.

Conform agendei, șeful Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Ion Harea, a prezentat o informație cu privire la conlucrarea  Oficiilor  teritoriale  ale Cancelariei de Stat cu  autoritățile  administratiei publice locale prin prisma controlului de legalitate și coordonarea implementării politicilor de descentralizare administrativă.

Totodată, , secretarul general-adjunct al Guvernului Republicii Moldova, Valentin Guznac, a prezentat  analiza activității Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pe anul 2016.

În acest context, participanții au fost invitați să intervină cu sugestii  și propuneri privind îmbunătățirea activității autorităților publice locale și colaborarea cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.