Ședința extraordinară a Colegiului consultativ constituit în raionul Ungheni s-a desfășurat în această dimineață în cadrul Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor.

2. Cu privire la selectarea terenurilor din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I, pentru împădurire.

După raportarea subiectelor a fost organizat și un panel de discuții constructive, în cadrul căruia participanții au adresat întrebări și au venit cu propuneri.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului