Astăzi, 10 iulie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni , vicepreședintele raionului domnul Vasile Lupu a întrunit în ședință extraordinară Comisia raională pentru  situații excepționale a raionului Ungheni.

Ordinea de zi a inclus 2 chestiuni:

  1. Cu privire la situația creată în comuna Măcărești urmare creșterii nivelului apei  rîului Prut și măsurile întreprinse.

Raportor:  Andrei Racoveț, șef adjunct Direcția situații excepționale mun. Ungheni

Coraportor: Sergiu Manciu, primar comuna Măcărești

  1. Cu privire la situația creată în Secția Maternitate a IMSP Spitalul Raional Ungheni.

Raportor: Andrei Alexeev, director, IMSP  Spitalul raional Ungheni

Pentru informații suplimentare consultați deciziile comisiei:

Decizia 1

Decizia2

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului