Joi, 13 aprilie,  a avut loc ședinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni la care  au mai participat şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor din subordinea Consiliului raional.

La început de ședință  a fost făcut un anunț privind ridicarea mandatelor înainte de termen a consilierilor Grosu Vasile și Petrache Oleg și atribuirea mandatelor de consilier candidaților suplianți   Poia Ion și Sidorenco Alexandr.

În cadrul şedinţei extraordinare au fost propuse spre adoptare 9 decizii care vizează  corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017,  numirea în funcție, modificarea unor decizii, acordarea premiului unic,  aprobarea Planului activității de audit intern pentru anul 2017 ș.a.

La final de ședință preşedinta raionului a prezentat un sumar al proiectelor majore de infrastructură care sunt în desfășurare  în ultima perioadă.

”La 5 aprilie, curent, a fost semnat   contractul de finanțare la proiectul  Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L 392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca. Suma estimată a investițiilor necesare este de 93 mln lei. Pentru acest  proiect Fondul Național de Dezvoltare Regională va aloca 65 mln lei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor – 20 mln lei, Consiliul raional Ungheni și autoritățile publice locale – 8 mln lei. Proiectul urmează a fi implementat timp de 2  ani și începe de la intersecția str. Stefan cel Mare cu str. Petru Rareș din or. Ungheni pînă la com. Alexeevca, cu o  lungime totală de 17,5 km. Ținem ca acest drum să devină un drum de calitate și să facem conexiunea cu drumul regional Pîrlița-Milești-Nisporeni. Procedura de achizitie va începe pe 5 mai, va avea loc ședința comisiei de selectare a antreprenorului care va efectua lucrările. Pentru acest an  din Fondul Național de Dezvoltare Regională, au fost alocați 8  mln lei, contribuția Consiliului raional Ungheni este de peste 1 mln lei, conform deciziei Consiliului din 23 februarie. Respectiv, zilele apropiate va fi aprobată decizia Consiliului de administrare a Fondului rutier privind suma alocată ca contribuție la proiect”, a spus președinta raionului, Ludmila Guzun. ”Un alt proiect care se află în proces de realizare, după cum cunoașteți, este  Apeductul de grup de apă potabilă spre satele Buşila, Chirileni, Grăseni şi Todireşti,  la care s-au început lucrările pe data de 16 martie. Proiect, prin care ne-am propus asigurarea populației cu apă potabilă de calitate, prioritate  ce se regăsește în planul nostru de acțiuni și strategia de dezvoltare. Totodată, suntem în așteptarea ședinței de administrație a Fondului ecologic prin care, sperăm să avem alocată o a doua tranșă pentru realizarea acestui proiect, preconizat pentru 18 luni”, a subliniat președinta. După care a atenționat: ”Trebuie să vă mai aduc la cunoștință că  pe 5 aprilie a avut loc ședința Plenului Curții de Conturi, unde a fost analizat subiectul – verificarea corectitudinii realizării proiectului Monitorizarea traficului rutier. A fost pusă în discuție activitatea acestui serviciu pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Țin să vă informez că  Consiliul raional Ungheni a realizat o procedură de achiziție a serviciilor respective care a fost declarată ilegală. Au fost depistate multiple încălcări: nu a fost asigurată protecția datelor cu character personal,  încălcări de ordin financiar, procedura de achiziție a fost efectuată în lipsa actelor normative de rigoare ș.a. ”

Președinta raionului,  Ludmila Guzun, a mulţumit consilierilor pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa extrordinară, după care a felicitat auditoriul cu Sfintele Sărbători.

Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.