Astăzi, 17 septembrie 2019, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară. În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 13 decizii care vizează: Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat pe anul 2019. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborae între Județul Arad din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova.

La final de ședință preşedintele raionului, Alexandru Ciuvaga,  le-a mulţumit celor prezenți pentru implicarea activă și munca eficientă.

Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.