În sala de conferințe se desfășoară ședința nr.2 a grupului de lucru pentru planificarea strategică în sectorul de Eficiență din raionul Ungheni, cu participarea președintelui raionului, Dna Ludmila Guzun, membri GLPS, reprezentanți ADR Centru, managerul energetic, reprezentant GIZ, echipa de experți GFA/GIZ pe planeficare strategică în domeniul EE, reprezentanți ai organizației societății civile regionale, reprezentantul instituției beneficiare de investiția preconizată (L.T. M. Eminescu).

S -a prezentat ce s-a realizat până la moment, și se derulează prezentarea ,,Proiectului de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2019-2021.