Astăzi, 25 februarie 2021 în sala ședințe  a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni. La ședință  au participat   32 de  consilieri , iar în calitate de președinte – a fost ales consilierul   Sergiu Cațer .

Ordinea de zi a inclus 25 de chestiuni și o chestiune în ordine de control. Proiectele de decizii au fost discutate în prealabil în cadrul comisiilor  consultative  de specialitate:

 1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.

                                 Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la aprobarea transmiterii volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor.

                                 Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la activitatea IMSP Centrul de Sănătate Ungheni pentru anul 2020.

Raportor:  Lilia Scurtu,  șef IMSP CS Ungheni

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016.

Raportor:  Tudor Rădeanu,  șef Direcție generală ASPF

 1. Despre modificarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 „Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”

Raportor:  Tudor Rădeanu,  șef Direcție generală ASPF

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Consiliul raional Ungheni.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de finanțare între Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Consiliul raional Ungheni.

Raportor:  Vasile Lupu,  vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a laptopurilor.

Raportor:  Iulia  Pancu,  șef Direcție educație

 1. Cu privire la aprobarea  statutului Î.M.„Apă-Ungheni”în redacție nouă.

Raportor:  Veaceslav Postolachi,  administrator I.M „Apă-Ungheni”

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IP. Școala Primară –Grădiniță Drujba din s. Drujba.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Consiliului raional Ungheni.

Raportor:  Natalia Gurău,  contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare semnat între Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Consiliul raional Ungheni.

Raportor:  Vasile Lupu,  vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2021.

Raportor:  Igor Adjosvchi, comandant Centrul militar teritorial

 1. Cu privire la darea în comodat (gestiune economică) a bunurilor imobile.

Raportor: Ion Popov,  șef Serviciu relații funciare și cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Asociația Obștească„VECE” și Consiliul raional Ungheni

Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor  reabilitate ale represiunilor politice.

Raportor: Vasile Lupu,  vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Cosiliului raional Ungheni pentru trimestrul II, anul 2021.

Raportor:  Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Asociația Obștească „Asociația Istoricilor Nicolae Iorga” din raionul Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat nr.130/OT10-30 din 28.01.2021.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a dezinfectantului lichid pentru mâini.

Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație

 1. Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a a materialelor didactice și a produselor curriculare.

Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată.

Raportor: Ghenadi Mirtiuc,  președintele raionului

 1. Despre modificarea Deciziei nr.4/11 din 25.10.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor ale Consiliului raional Ungheni.”

Raportor: Ghenadi Mirtiuc,  președintele raionului

                 În ordine de control:

 1. Despre mersul executării deciziilor Consiliului raional adoptate în semestrul II, anul 2020.

Raportor: Rodica Lițcan,  secretar al Consiliului raional, 

                                         responsabilii de executare

Deciziile  aprobate vor  fi ulterior plasate pe site-ul Consiliului raional Ungheni.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului