ordinarabuget1La data de 01 decembrie, curent, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni.

La început de ședință, președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, a felicitat românii de pretutindeni cu Ziua națională a României, dorindu-le un un viitor prosper și fericit.

În cadrul şedinţei ordinare au fost propuse spre adoptare un șir de subiecte ce țin de aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2001, iniţierea proiectului de parteneriat public –privat privind implementarea sistemului de monitorizare video a traficului rutier  în raionul Ungheni, încheierea Acordului de colaborare între AO «CCF Moldova-Copil, Comunitate, Familie» şi  Consiliul raional Unghen, aprobarea Programului de activitate a  Consiliului raional Ungheni  pentru trimestrul I al anului 2017 ș.a.

La final de şedinţă preşedinta raionului a prezentat un raport suscint al activităţii Consiliului raional pentru ultima perioadă.

Din spusele preşedintei: ” Situația financiară a Consiliului raional și a instituțiilor subordonate la final de an este stabilă Transferurile cu destinație specială, cît și cele cu destinație generală în bugetul raional au intrat în regim normal. La sfîrșitul de an vom avea încă o ședință de corelare a bugetului”.

Totodată, din informațiile de la Ministerul de Finanțe, în zilele care urmează va fi aprobată Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

Președinta raionului a adus la cunoștința celor prezenți despre desfășurarea pe data de 14 decembrie, la Iași, a Forumului de semnare a acordurilor de colaborare/înfrățire dintre 16 primării din județul Iași cu 16 primării din raionul Ungheni. Detaliile prind desfășurarea Forumului au fost discutate în urma întrevederii cu președintele județului Iași, Maricel Popa și președintele Asociației Euroregiune Siret-Prut-Nistru, Tudor Jijie.

Activitatea se va desfășura la Palatul Culturii de la Iași, în sala Voievozilor și este urmare a semnării scrisorilor de intenție de la Forumul economic regional de la Ungheni, din data de 8 octombrie, curent.

”După semnarea acordurilor de colaborare se vor discuta ideile de proiecte care  vor putea fi realizate  în anul 2017 în baza acordurilor”, a conchis Ludmila Guzun.

ordinarabuget2ordinarabuget3ordinarabuget4ordinarabuget5ordinarabuget6ordinarabuget7pentru-ziar