În conformitate cu dispoziția președintelui raionului, nr. 65-02/1-5 din 11.05.2022, astăzi în incinta Consiliului Raional Ungheni s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni. La ora 10:00, în urma efectuării apelului consilierilor  s-a constatat în sală fiind prezenți 29 de consilieri raionali din 35.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost aleasă consilierul Anjelica Luchina.

Astfel, chestiunile analizate și supuse dezbaterilor, au vizat segmentul juridic, financiar și medical.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.

În acest sens, cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional (rubrica ,,Transparența Decizională”).

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului