În conformitate cu dispoziția Președintelui raionului, nr. 109-2/1-5 din 12.07.2022, astăzi în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

La ora 10:00, în urma efectuării apelului consilierilor, în sală fiind prezenți 28 de consilieri, la propunerea dnei Rodica Lițcan, secretar al Consiliului raional, a fost onorat simbolul de stat.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost ales consilierul Gheorghe Petic.

Astfel, chestiunile analizate și supuse dezbaterilor, au vizat segmentul medical, juridic, financiar, educațional, al asistenței sociale..

Menționez, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.

În acest sens, cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional (rubrica ,,Transparența Decizională”).

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului