În conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.24-02/1-5 din 21.02.2023, cu privire la convocarea ședinței ordinare, Consiliul Raional Ungheni s-a întrunit în ședință ordinară astăzi, 09.03.2023.

La ședință au fost prezenți 32 consilieri raionali, aceasta fiind prezidată de consilierul dnl Sorin Gurău.

Conform ordinii de zi, spre examinare au fost propuse 33  proiecte de decizii.

Deciziile adoptate vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe pagină web și Registrul de stat al actelor locale, în termenii stabiliți de legislație.

 

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului