Consilierii raionali s-au întrunit la 22 februarie curent în ședință ordinară.

În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 43 decizii care vizează: executarea bugetului raional pentru anul 2017, corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, alocarea mijloacelor financiare, organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele armate și o decizie propusă în ordine de control privind mersul executării deciziilor Consiliului raional adoptate în semestrul II, anul 2017.

În cadrul ședinței președintele ședinței ales, dna Svetlana Ciobanu, consilier raional a anunțat că conform Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale a fost ridicat în baza cererii de demisie, mandatul consilierului dl. Babuțac Stanislav ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Ungheni și a fost atribuit mandatul de consilier, candidatului supleant dna. Sasu Raisa de pe lista aceluiași partid.
Primarul s. Bumbăta, dl. Paladi Dumitru a solicitat explicații la chestiunea nr. 32. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2018. Dlui a accentuat că în decizie este stipulat că se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I din raionul Ungheni conlucrarea cu Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în vederea asigurării calităţii şi volumelor de lucrări care vor fi stipulate în contract, dar nu este specificat volulumul lucrărilor.

Președintele raionului, dna Ludmila Guzun a explicat, că conform noului regulament 13,400 mln. lei din 15 mln. lei, vor fi redirecționați la reparația drumurilor, astfel, pentru următoarea ședință a Consiliului raional, atunci cînd prognoza meteo va permite, va fi pregătită informația de către grupul de lucru care va examina acele porțiuni de drum care mai apoi, vor fi aprobate pentru finanțare.
La final de ședință preşedinta raionului, Ludmila Guzun, a atenționat ca chestiunile sunt discutate
mai detaliat în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate, astfel a invitat primarii și cei interesați la discuții în cadrul comisiilor.

De asemenea, președinta raionului a prezentat un sumar al proiectelor majore de infrastructură care sunt în desfășurare în ultima perioadă și a anunțat despre semnarea memorandumului de finanțare pentru 2 proiecte investiționale, care vor fi implementate în anul 2018-2019: Eficientizarea energetică a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și acordul de finanțare a dezvoltării Întreprinderii Municipale Apă Canal Ungheni. Astfel, a subliniat că din cele 18 proiecte de finanțare aprobate în Republica Moldova, 2 sunt finanțate în raionul Ungheni. Pe final de an școlar prin intermediul FISM-ului vor demara lucrările de renovare a sediului Liceului Teoretic „Alexandru Pușkin” Ungheni invetiție care va aduce la îmbunătățirea condițiilor de studii în acest liceu.

Deciziile adoptate vor fi publicate pe site-ul Consiliului raional.