Astăzi, 14 august curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa privind selectarea amplasamentului pentru depozitul regional de deşeuri din Zona de Management 2 din Regiune de Dezvoltare Centru. Şedinţa a fost organizată de către Ministerul Mediului în comun acord cu ADR Centru şi GIZ, în vederea soluţionării problemei deşeurilor.

La şedinţă au participat: preşedintele raionului, dna Ludmila GUZUN, vicepreşedinţii raionului dl Petru GHERASIMOV şi dl Serghei LACUSTA,  dl Igor MALAI, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dna Alina OBERDOERFER, consultant GIZ, dna Marcela VATAMANIUC, consultant GIZ, dl Tudor MEŞINĂ, director ADR Centru,dl Grigore VLAS, Inspecţia ecologică Ungheni, primarul comunei Todireşti dl Victor BALTAG, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II.

Scopul principal al întrunirii a fost de a informa reprezentanţii APL I şi II despre situaţia actuală şi de a obţine acceptul pentru amplasamentul depozitului regional în Zona de Management 2 din Regiune de Detzvoltare Centru.

Prezentarea la general s-a referit la Sistemul Managementului Integrat al Deşeurilor (SMID), ce presupune o respectare a Directivei nr. 31/1999, din cadrul Comisiei Europene, a cărui obiectiv este gestionarea tuturor deşeurilor municipale solide generate în aria proiectului în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei, cu costuri suportabile de către populaţie şi valorificarea cît mai multă a deşeurilor şi cît mai puţină depozitare a lor.

Zona 2 presupune raionalele Ungheni, Călăraşi, Nisporeni, iar terenul identificat pentru construcţia depozitului este în comuna Todireşti şi se întinde pe o suprafaţă de 22,6 ha de teren nevaloros din punct de vedere agricol.

Cel mai important lucru este de a respecta întru totul cerinţele Directivei 31 CE, care are ca prim scop protejarea mediului şi a ambientului, corectitudinea amplasării, a cosntrucţiei şi a funcţionării acestor tipuri de depozite.

Ţinem să aducem sicnere mulţumiri echipei pentru şedinţa respectivă, dorind mult succes în realizarea acestui proiect atît de importatnt pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.